Friday, July 11, 2014

Japanese Lessons by Wmpyr

JAPANESE LESSONS
Study sheet by Wmpyr

PART 1: sentence pattern (Noun and Adjective)

Watashi wa Erubisu desu.
I am Elvis.

Anata wa Maikeru-san desu.
You are Michael.

Kuruma wa takai desu.
The car is expensive.

Hon wa omoshiroi desu.
The book is entertaining/interesting.

Toshokan wa tooi desu.
The library is far.

Doresu wa midori desu.
The dress is green.

PART 2: sentence pattern (negative)

Anata wa Arisu-san de wa arimasen.
You are not Alice.

Beruto wa kuro de wa arimasen.
The belt is not black.

Tori wa Taka de wa arimasen.
The bird is not a hawk.

PART 3: sentence pattern (desuka? for a question)

Watashi wa kirei desuka?
Am I beautiful?

Nomimono wa oishii desuka?
Is the drink yummy?

Hoteru wa chikai desuka?
Is the hotel near?

Umi wa kirei desuka?
Is the ocean beautiful?

Yama wa abunai desuka?
Is the mountain dangerous?

PART 4: Third sentence pattern (possessive)

Watashi no hon wa kitanai desu.
My book is dirty

Kare no uchi wa ooki desu.
His house is big

Kanojo no kubi wa nagai desu.
Her neck is long.

PART 5: sentence pattern (possessive question)

Imoto no kutsu wa aka desuka?
Is the younger sister's shoe red?

Kanada no ryori wa oishii desuka?
Is Canadian cuisine yummy?

Natsu no eiga wa akushyon desuka?
Are summer movies action?

PART 6: sentence pattern (descriptive)

Aoi umi desu.
It's a blue ocean.

Samui yoru desu.
It's a cold night.

Amai tabemono desu.
It's a sweet food.

PART 7: sentence pattern (possessive combo)

Watashi no namae wa Erubisu desu.
My name is Elvis.

Anata no hana wa ao desu.
Your flower is blue.

Indo no ryori wa karai desu.
India's cuisine is spicey.

PART 8: sentence pattern (possessive description combo)

Indo no ryori wa karai tabemono desu.
India's cuisine is spicey food.

Watashi no kuruma wa hayai norimono desu.
My car is a fast ride.

Kare no osaifu wa furui osaifu desu.
His wallet is an old wallet.

Watashi no neko wa kawaii petto desu.
My cat is a cute pet.

Kanojo no uta wa urusai oto desu.
Her song is a loud sound.


No comments: